Integritetspolicy

INLEDNING

 

LBDEKOR värnar om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med lag. Sätt lämnar dina uppgifter till oss så samtycker du till denna integritetspolicy.

 

När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt att få viss information som vi nedan tillhandahåller dig.

 

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

 

LBDEKOR är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därför ansvariga för att dina uppgifter hanteras korrekt och i enlighet med nuvarande lagstiftning.Du kan alltid komma i kontakt med oss gällande frågor om behandlingen av dina personuppgifter på info@lbdekor.se

 

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAR VI?

 

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband ditt ärende hos LBDEKOR har laglig grund då den är nödvändig för fullgörandet av ändamålet.

 

LBDEKOR behandlar uppgifter som inkommer i samband med:

 

  • du blivit kund hos LBDEKOR
  • Tecknande av avtal.
  • Kundtjänstärende.
  • Fakturering & betalning

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar LBDEKOR i största möjliga mån säkerhet och sekretess av dina uppgifter.

 

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Ändamålet för att vi ska behandla dina uppgifter är att kunna uppfylla ett avtal med dig eller för att LBDEKOR ska fullfölja en rättslig skyldighet. Det kan till exempel vara för att leverera våra produkter och tjänster, hantera kundtjänsts ärenden, fakturor, betalningar och upprätthålla en god registervård.

 

Order & faktureringssystem

 

LBDEKOR använder sig av system där kunder och fakturering är samlade.

 

Nyhetsbrev

 

När du väljer att ta del av nyhetsbrev från Better You kommer vi att behandla dina uppgifter med full diskretion och enbart med anledning att skicka relevant marknadsföringsmaterial i form av erbjudanden, information om produkter och nyheter. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev. Avregistrering sker på www.lbdekor.se eller via info@lbdekor.se

 

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

 

Vi värnar om att hålla dina personuppgifter säkra genom tekniska lösningar, arbetssätt och styrning av åtkomst.

 

Åtkomst till data är begränsad genom roller och behörigheter. Grunden är att personal och system inte har mer access än nödvändigt för att kunna utföra uppgiften. Relevanta system och enheter är skyddade mot virus, trojaner och andra former av digitala intrång och hålls löpande uppdaterade med senaste säkerhetspatchar. Vi följer strikt lösenordspolicy.

 

LAGRINGSTID

 

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden. Vi sparar även data så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

 

DINA RÄTTIGHETER

 

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas och rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, och överflödig samt ogrundad behandling raderad. En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@lbdekor.se

 

Genom att godkänna LBDEKOR integritetspolicy bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

 

Om du inte önskar få marknadsföring från oss kan du när som helst avregistrera nyhetsbrevet och begära att vi stoppar utskicken.

 

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

 

LBDEKOR förbehåller sig rätten att göra justeringar i denna integritetspolicy när det finns nödväb